top of page
307623373_872001294219987_5584208807389421296_n.jpg

Důležité informace

Letní tábor již od roku 1990 pravidelně pořádá PS RADOST Nový Bydžov na táborové základně Peklo, oblast Hradisko, Peklo nad Zdobnicí. Peklo nad Zdobnicí leží u města Vamberk v pěkném prostředí Orlických hor. Jedná se o tábor stanového typu. Děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových stanech s podsadou. Pod celým stanem je dřevěná podlážka, lůžko je vybaveno cca 5 cm molitanem. Toalety jsou chemické. Osobní hygiena – teplá voda denně v táborové umývárně. Stravování je zajištěno 5x denně s možností přídavků v kteroukoliv denní dobu. Na přípravě stravy se děti nepodílí, s výjimkou škrábání brambor. Běžné jsou služby celého oddílu na úklid jídelny a mytí nádobí. Děti jsou rozděleny do smíšených oddílů dle věku a schopností dětí tak, aby se mohly účastnit společného soutěžení. Z důvodu náročnosti her (čtení, psaní, ...) přijímáme děti nejlépe po absolvování 1. ročníku ZŠ. Vrchní věková hranice je cca 15 let. Táborový program je zaměřen na získávání tábornických dovedností a poznávání života v přírodě (indiánské písmo, práce s mapou a buzolou, topografické značky, apod.), sportovní hry a soutěže, soutěže v netradičních disciplínách – podle zaměření v daném roce. Dále jsou v programu rukodělné činnosti. Oblíbené je zpívání při kytaře. Pravidelné táboráky a diskotéky. Součástí programu jsou pěší výlety do okolí. Pro doplnění programu do tábora zveme například složky HZS, Policie ČR, záchranářské psy, psí spřežení, výcvik dravců, apod.

 

Dítě na tábor vybavte s ohledem na převažující pobyt v přírodě, sportovní hry s tím, že je třeba počítat i se špatným počasím a případným poškozením oděvu. Nedoporučujeme drahé a nové oblečení a novou obuv. Doporučujeme vybavit dítě kvalitním spacím pytlem. Nedílnou součástí vybavení jsou holínky a pláštěnka. Nedávejte dětem cenné věci, provozovatel neručí za jejich poškození. Doporučujeme přečíst seznam vybavení. Mobilní telefony a ostatní elektronika je na vlastní nebezpečí (za nás rozhodně nedoporučujeme!). Během poledního klidu a po večeři je možné se s dětmi zkontaktovat prostřednictvím vedoucích (731 766 552 – Vít Žák, 605 113 146 - Petra Mikulková, 732 683 028 - Nika Palečková), aby nebyl narušován táborový program.

 

Návštěvy jsou vyhrazeny v neděli v polovině tábora, dne 14. 07. 2024 od 13:30 do 18:00 hod. Rodiče mohou vybavit dítě oblečením pouze na polovinu tábora a provést jeho výměnu právě o návštěvách.

 

Zvláště u mladších účastníků tábora doporučujeme zasílat pravidelnou korespondenci.

Adresa tábora:

Táborová základna PEKLO - Hradisko čp. 106

Peklo nad Zdobnicí,

Rychnov nad Kněžnou

516 01

Případný předčasný odjezd nebo pozdější příjezd na tábor DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJEME z důvodu těžšího začlenění do kolektivu na začátku tábora a při předčasném odjezdu děti přijdou o to nejlepší. V případě nutnosti je toto třeba dohodnout předem s vedením tábora. Postup přihlášení na tábor:

 

1. Rodiče děti předběžně přihlašují online na webu www.tzpeklo.cz. Další možností přihlášení je zde stáhnout přihlášku a po vyplnění zaslat na e-mail tzpeklo@gmail.com. V případě dotazů k přihlášení, volejte na tel.: +420 605 113 146.

 

2. Termín ukončení přihlašování je do 31. 05. 2024 nebo do naplnění kapacity. V případě nenaplněné kapacity je možné přihlásit dítě i dodatečně.

3. Všechny potřebné doklady (k nalezení a stažení zde):

- závazná přihláška

- potvrzení lékaře

- informace o táboře + seznam doporučených věcí

- potvrzení o bezinfekčnosti

4. Po přihlášení dítěte zašlete Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na e-mail: tzpeklo@gmail.com!!!

 

5. Cena tábora činí 5 000,- Kč, platbu je třeba provést nejpozději do 15. června 2024 na účet PS Radost Nový Bydžov, u České spořitelny a.s., 1082307309/0800, do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte!! Lze dohodnout i vystavení faktury zaměstnavateli.

bottom of page